Contributie 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2016-2017 vindt u via deze link. Deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de contributie wordt bepaald op basis van leeftijd, niet op basis van niveau (categorie). Een hockeymeisje van 9 jaar oud, dat al mee mag spelen in een D-elftal, betaalt dus het tarief voor een 9-jarige. Omgekeerd kan het ook voorkomen.

Voor nieuwe leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden, gelden met betrekking tot de contributie de volgende regels voor het lopende seizoen, waarin ze zijn aangemeld:

Aangemeld:

  • vanaf begin van het seizoen tot de herfstvakantie: 100%
  • tussen de herfstvakantie en 1 januari: 75%
  • tussen 1 januari en 31 maart: 50%
  • na 1 april: gratis

Daarnaast betaalt elk nieuw lid eenmalig inschrijfgeld ten bedrage van € 15,--


Automatische incasso

Als u MHCW machtigt tot automatische incasso, wordt het te betalen contributiebedrag tijdig afgeschreven. Zo bespaart u zichzelf en ons een hoop werk en wordt de kans op fouten sterk verminderd.

De contributie wordt gedurende het seizoen in 3 termijnen geïncasseerd:

  • eind september
  • eind november
  • eind februari

 

Voor nieuwe leden die halverwege het seizoen instromen, geldt dat er in minder termijnen geïncasseerd wordt. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het moment van lid worden. Bijvoorbeeld: iemand die in oktober lid wordt, betaalt in 2 termijnen (november en februari). Bij de eerste incasso in november wordt dan het bedrag van de 1e en 2e termijn afgeschreven, in februari volgt dan nog de 3termijn.

 

Voor het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, kunt u het machtigingsformulier invullen. U kunt het ingevulde formulier per mail versturen aan de penningmeester: penningmeester+'at'+mhcw.nl. Dit kan met een scanner, maar een foto gemaakt met uw mobiele telefoon, is ook voldoende. Opsturen per post kan ook. Gebruikt u dan het volgende adres: Penningmeester MHCW, Postbus 32, 9800 AA ZUIDHORN.


Jeugdsportfonds

Als er thuis te weinig geld is, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen met het betalen van de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding.

Lees hoe het werkt in bijgaande flyer, kijk op jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met het fonds voor nadere informatie: telefonisch via 06 - 81 304 503 of per mail via  groningen@jeugdfondssportencultuur.nl. 

 
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda